Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Koreňom zla je nedostatok poznania

PRAVDA... 

„Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému,
toho ja nebudem poznať v hodine jeho núdze!“

 

VO SVETLE PRAVDY - ODPOVEDE NA OTÁZKY - DOZNIEVANIA K POSOLSTVU GRÁLU  
Abd-ru-shin (*18. apríl 1875, Bischofswerda, Nemecko – †6. december 1941, Kipsdorf, Nemecko), vlastným menom
Oskar Ernst Bernhardt, bol nemecký spisovateľ. Abd-ru-shin v preklade znamená Syn Svetla.

VEČNÉ ZÁKONY  Ako je možné, že nám uniklo poznanie večných zákonov, keď sú večné a stále prítomné? Kým bolo pre väčšinu z nás dôležité len uspokojovanie pozemských potrieb a žiadostí, nemohli sme dospieť ku kontaktu s večnosťou. Naša duša nebola ešte pripravená prijať toto poznanie. V dnešnej dobe však už mnohí z nás majú dostatočne vyvinuté duševné schopnosti, takže dvere
k spoznaniu večných zákonov sú pred nimi otvorené.

Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy
sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde
starého, lebo bude veľmi odlišný.

Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali,
preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti,
aby uvoľnilo cestu novému životu.

Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné
katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale
zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.

Premena sa nezadržateľne blíži. Času
na duchovné vzdelávanie ostáva už málo - len
do konca jesene

Podobne ako za čias Noeho nik neveril,
že bude potopa a ľudia sa naďalej zabávali a márnili
čas pozemskými činnosťami, aj teraz budú mnohí
tvrdiť, že sa nič nestane alebo ak, tak iste až neskôr.

Prekrúcajú sa staré proroctvá, len aby ľudia
nechápali, že stará doba sa končí a do novej môžu
vojsť len po duchovnej premene.

 


  * * * Duchovné Posolstvo od Imanuela * * *

  Zjavenie Jána

 
Pre tých, ktorí si už do Veľkej očisty nestihnú prečítať  Posolstvo Grálu ani Večné zákony mali by poznať a pochopiť: 
  •   večné zákony a ich pôsobenie na Zemi,

  •   stavbu stvorenia a zloženie jednotlivých svetov,

  •   Božiu trojicu ako tri osoby,

  •   pravý význam pojmov - Syn človeka, Alfa a Omega, Duch Pravdy,

  •    rozdiel medzi pravými a falošnými stvoreniami, médiami a učiteľmi,
     
  •   skutočný vplyv Lucifera a jeho cieľ. Niektoré duchovné smery ho totiž nazývajú stále jeho pôvodným menom „Svetlonos“. Toto meno mu však už nepatrí, lebo odkedy padol, nenosí ľuďom svetlo, ale temno.

 
Najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu, prijatý 6. júna 1998Blíži sa deň hnevu

****************************

Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči

Suché lístie opadáva
 
 
 

Vysvetlenie proroctva 
 

 

Blíži sa deň hnevu
Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym spôsobom.


Radujme sa, prídu anjeli
Tí, ktorí sa dobrovoľne a dôsledne pripravujú na súd, majú dôvod radovať sa, lebo temno bude konečne potrestané a Zem očistená od zla. Do hmotnosti zostúpia vysoké duchovné bytosti a budú duchovne aj pozemsky ochraňovať vyvolený ľud počas ťažkých a neznesiteľných chvíľ.


Boh nás zachráni
Imanuel si príde po vyvolených, ktorí napriek ťažkostiam budú veriť v jeho príchod. Potom zachráni aj mnoho tých, ktorí sa duchovne prebudia až v krízových situáciách.Jeho deň je tu
Deň súd - Pánov deň sa konečne stane skutočnosťou.


Pripravte sa, bude voda
Na súd nepotrebujete nič iné, iba jednu výzbroj - dostatočne vyvinutého ducha. Preto ho nenechajte spať ani leňošiť. Súd vyvrcholí veľkou vodou, z ktorej bude vyvolený národ zachránený obrovskou kozmickou loďou. Preto archa opísaná v mojom sne stála na vode a nie na pevnine.


Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Všetko sa zrýchľuje, aby sa ľudia prebudili z poblúdenia a nevedomosti. Náhle zmeny v myslení budú sprevádzať aj náhle zmeny počasia - búrky, horúčavy, chlad, dážď, všetko sa rúti do vrcholu. Zrýchlenie znamená zároveň skrátenie utrpenia. Boh je spokojný, lebo počet prebudených a dozrievajúcich rýchlo rastie.


Buďte bez obáv
Kto sa už teraz chystá na cestu, neprepadne panike a odíde prvým vlakom.Bežte, ale neutečte
Ponáhľajte sa, lebo čas na duchovnú premenu sa rapídne skracuje. Nezdržujte sa ničím nepodstatným, aby ste nezmeškali svoj odchod. Neopúšťajte svoje rodisko, vyvolený národ bude zachránený ako prvý.


Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči
Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Kniha Večné zákony je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť.


Suché lístie opadáva
Kto sa čo najskôr nespamätá a duchovne neožije, ten padne ako suché lístie na zem, zhnije a rozloží sa.
 
Natália de Lemeny - Makedonová: VEČNÉ ZÁKONY 1. a 2. diel
 

 
 
„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“

    alebo  

 

 

TOPlist